Trang chủ
Cây gia phả
Sơ đồ gia phả
Sổ liên lạc
Thông tin dòng Tộc
Phả ký
Thủy Tổ
Nhà thờ Tổ
Tộc ước
Hương hỏa
Hương hỏa ông Công Văn
Thư viện ảnh
Thư viện video clip
Phật Học
Thông tin dòng tộc khác
Liên hệ - Góp ý
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết
www.ntgold.com
 Tin vắn dòng Tộc

Website Gia phả họ Nguyễn Công bắt đầu khai trương từ ngày 18/01/2010. Đây là một chi nhỏ của họ Nguyễn Việt Nam.

Địa chỉ trang web: www.nguyenconggiapha.com; www.ntgold.com Lê Hồng Phương là cháu rể đời thứ 10 của ông Nguyễn Tấn Tài là người đang làm gia phả(Từ năm1600 cho đến nay 2010) cũng là người người xây dựng lên trang web Nguyên Công, Kính đề nghị xin những người trong dòng tộc cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh(Xem hình mẫu của Nguyễn Thị Thanh cháu(Đời thứ 10) để đưa các thông tin của mình trên lên gia phả, vừa là góp phần tiện việc liên lạc với nhau vừa là để cho cây gia phả ngày càng đầy đủ, Cho con cháu muôn đời làm theo. Chân thành cảm ơn!
Địa chỉ: 43 An Dương Vương, P8, Q5, Tp.HCM
Email: phuong@ntgold.com
Mobile1 : 0903 80 6600; Mobile USA: 714.982 8898


Website Gia phả họ Nguyễn Công bắt đầu khai trương từ ngày 18/01/2010. Đây là một chi nhỏ của họ Nguyễn Việt Nam.

Địa chỉ trang web: www.nguyenconggiapha.com; www.ntgold.comLê Hồng Phương là cháu rễ đời thứ 10 của ông Nguyễn Tấn Tài là người đang làm gia phả(Từ năm1600 cho đến nay 2010) cũng là người người xây dựng lên trang web Nguyên Công, Kính đề nghị xin những người trong dòng tộc cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh(Xem hình mẫu của Nguyễn Thị Thanh cháu(Đời thứ 10) để đưa các thông tin của mình trên lên gia phả, vừa là góp phần tiện việc liên lạc với nhau vừa là để cho cây gia phả ngày càng đầy đủ, Cho con cháu muôn đời làm theo. Chân thành cảm ơn!
Địa chỉ: 43 An Dương Vương, P8, Q5, Tp.HCM
Email: phuong@ntgold.com
Mobile1 : 0903 80 6600; Mobile USA: 714.982 8898

Tin mới nhất Xem nhiều nhất
DỰ KỴ ĐỨC TIÊN CÔNG NGUYỄN CÔNG TẤN
NGÀY KỴ GIỖ ÔNG NGUYỄN CÔNG VĂN (16/4)
THƯ MỜI NGÀY 24-10-2011
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
CÁO PHÓ
NGÀY KỴ GIỖ
Tin vắn dòng Tộc

Website Gia phả họ Nguyễn Công bắt đầu khai trương từ ngày 18/01/2010. Đây là một chi nhỏ của họ Nguyễn Việt Nam.

Địa chỉ trang web:
www.nguyenconggiapha.com; www.ntgold.com Lê Hồng Phương là cháu rể đời thứ 10 của ông Nguyễn Tấn Tài là người đang làm gia phả(Từ năm1600 cho đến nay 2010) cũng là người người xây dựng lên trang web Nguyên Công, Kính đề nghị xin những người trong dòng tộc cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh(Xem hình mẫu của Nguyễn Thị Thanh cháu(Đời thứ 10) để đưa các thông tin của mình trên lên gia phả, vừa là góp phần tiện việc liên lạc với nhau vừa là để cho cây gia phả ngày càng đầy đủ, Cho con cháu muôn đời làm theo. Chân thành cảm ơn!
Địa chỉ: 43 An Dương Vương, P8, Q5, Tp.HCM
Email: phuong@ntgold.com
Mobile1 : 0903 80 6600; Mobile USA: 714.982 8898


Website Gia phả họ Nguyễn Công bắt đầu khai trương từ ngày 18/01/2010. Đây là một chi nhỏ của họ Nguyễn Việt Nam.

Địa chỉ trang web: www.nguyenconggiapha.com; www.ntgold.comLê Hồng Phương là cháu rễ đời thứ 10 của ông Nguyễn Tấn Tài là người đang làm gia phả(Từ năm1600 cho đến nay 2010) cũng là người người xây dựng lên trang web Nguyên Công, Kính đề nghị xin những người trong dòng tộc cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh(Xem hình mẫu của Nguyễn Thị Thanh cháu(Đời thứ 10) để đưa các thông tin của mình trên lên gia phả, vừa là góp phần tiện việc liên lạc với nhau vừa là để cho cây gia phả ngày càng đầy đủ, Cho con cháu muôn đời làm theo. Chân thành cảm ơn!
Địa chỉ: 43 An Dương Vương, P8, Q5, Tp.HCM
Email: phuong@ntgold.com
Mobile1 : 0903 80 6600; Mobile USA: 714.982 8898

Văn phòng NTGOLD